شرکت پویش معادن ذوب آهن

موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه خدمات معدنی شامل اکتشاف، طراحی ، تجهیز ، استخراج و فرآوری مواد معدنی ، ارائه خدمات فنی ، علمی، مشاوره ای ، تکنولوژیکی و مهندسی در زمینه ها معدنی (اکتشاف ، استخراج و فراوری) مرتبط با معادن و صنایع معدنی ، خرید ، سرمایه گذاری و مشارکت در معادن و صنایع معدنی ، ارائه سایر خدمات وابسته و جنبی از قبیل طرحهای راهسازی، ساختمانهای صنعتی ، نیمه صنعتی، غیر صنعتی و کلیه تاسیسات زیر بنایی، کلیه خدمات مدیریت اجرا ، راه اندازی صنایع و خدمات بهره برداری طرحها، خدمات مدیریت پروژه ، اخذ نمایندگی تکنولوژی و احداث و تجهیز آزمایشگاه می باشد.

شركت پویش معادن ذوب آهن ( سهامي خاص ) در تاريخ 05/05/1393 تحت شماره 52451 و با سرمايه اوليه 1 ميليارد ريال در اداره ثبت شركتهاي اصفهان و در راستای اهداف استراتژیک و بلند مدت شرکت ذوب آهن اصفهان و با هدف پیگیری و انجام امور مربوط به طرحهای معدنی ذوب آهن اصفهان به ثبت رسيده اسـت.

قبیل طرحهای راهسازی، ساختمانهای صنعتی ، نیمه صنعتی، غیر صنعتی و کلیه تاسیسات زیر بنایی، کلیه خدمات مدیریت اجرا ، راه اندازی صنایع و خدمات بهره برداری طرحها، خدمات مدیریت پروژه ، اخذ نمایندگی تکنولوژی و احداث و تجهیز آزمایشگاه می باشد.

 

  • طراحی و تجهیز و آماده سازی زونهای فاز سه معدن زغال سنگ پروده طبس 8-7-4
  • اخذ مجوز تاسیس احداث واحد فرآوری زغال سنگ با ظرفیت شستشوی 500 هزار تن زغال سنگ خام در سال از سازمان صنعت و معدن استان خراسان جنوبی
  • بومی سازی ساخت تجهیزات معدنی جهت صرفه جویی