۱۳۹۵/۰۲/۲۲

عمليات استخراج زغالسنگ از كارگاه غربي زون چهار از نيمه دوم بهمن ماه آغاز شد . عمليات معدني استخراج با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته توسط نيروهاي كاري شركت پويش معادن ذوب آهن و بصورت اماني آعاز و انجام خواهد شد. استخراج از لايه C1 با ضخامت 2 متر و در كارگاهي به طول 121 متر انجام خواهد شد .

توليـد آرك

شركت پويش معادن ذوب آهن به نيابت از شركت ذوب آهن اصفهان عمليات خم كاري و فروش آرك هاي فلزي جهت استفاده در معادن و تونل ها را عهده دار شده است .

در پي توليد پروفيل آرك براي تونل هاي با مقاطع 2/7 ، 2/9 و 2/11 متر مربع توسط شركت ذوب آهن اصفهان مطابق استانداردهاي لازم و قابل مصرف در معادن ، شركت پويش معادن ذوب آهن مسئوليت تكميل فرآيند توليد را عهده دار شد . در اين راستا عمليات برش و خم كاري پروفيل در كارگاههاي شركت پويش معادن ذوب آهن انجام و فروش و تحويل آرك با سطح مطقع 2/7 ، 2/9 و 2/11 متر مربع به معادن زغالسنگ انجام شد.

افزايش كيفيت مقطاع و شعاع خمش كه نقش مؤثري در راندمان كار پيشروي در معادن را دارد از جمله مزاياي
آرك هاي مذكور نسبت به پروفيل هاي مشابه مي باشد .